Wpis z dziennika budowy – etap II

Zakończono montaż okien oraz trwają prace dekarskie na dachu budynku. Kolejny etap prac to rozpoczęcie robót  na elewacji zewnętrznej budynku i kontynuacja rozpoczętych prac instalacyjnych hydrauliki i elektryki w wewnątrz budynku.