Wpis z dziennika budowy

Zakończono pierwszy etap prac instalatorskich. Piony kanalizacji sanitarnej wykonano z nisko szumowych wkładów firmy PIPELIFE .Częściowo wykonana instalacja gazowa (zasilenie kotłowni co i cw budynku) Przystępujemy do izolacji termicznej i wodnej stropodachu, następnie zostaną wykonane kolejne prace dekarskie. Planowany termin wstawienia okien i zamknięcie stanu surowego budynku na 18-20 października 2017r.